S.A.„OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”

„APA – O PARTE DIN VIAȚA TA, IAR APA DE CALITATE ESTE O VIAȚĂ DE CALITATE.”


Întotdeauna încercăm

să vă furnizăm apă și

să vă

satisfacem cererile

Dum-stră !

În cadrul întreprinderii orice consumator poate încheia un contract de furnizare a apei, dar și de a bineficia de serviciile noastre.

DECONECTĂRI


Pe parcursul activității noastre pot interveni sistări de apă planificate

și sistări curente, dar și avarieri de apeduct și de canalizare.

Anunțuri

NOUTĂȚI

 

    Ca în fiecare an, în perioada lunilor octombrie-noiembrie, întreaga societate se implică masiv la regenerarea spațiilor verzi ale țării. Astfel pe data de 04 octombrie 2022, angajații întreprinderii S.A.”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” au avut pe ordinea de zi plantarea copacilor. Au fost sădiți zeci de puieți de stejar și alte specii în parcul municipiului Hîncești, iar prin această acțiune am devenit solidari Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului.

 

    Pe data de 13 octombrie 2022, în cadrul primăriei municipiului Hîncești a avut loc vizita unei delegații din Cehia, reprezentată de firma Koneko al cărui director este Oldřich Kazda. La ceastă întrunire au fost invitați și au luat parte specialiștii responsabili de rețelele de canalizare, care activează atât în cadrul primăriei cât și în cadrul întreprinderii S.A.”Operator Apă-Canal Hîncești”. Scopul vizitei a cuprins prezentarea conceptului de studiu al fezabilității privind modernizarea stației de epurare.

În atenția consumatorului !